Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Публічна оферта

Товариства з обмеженою відповідальністю «Еспорт Груп» (ТОВ «Еспорт Груп»)

Продажу квитків на культурно-видовищні заходи

(Публічна оферта)

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1. В цьому документі нижченаведені терміни використовуються однаково в однині й множині (якщо інше не випливає зі змісту терміна і/або визначення) у наступних значеннях:

1.1. Агент — ТОВ «Еспорт Груп», уповноважене діяти на підставі укладених договорів з Принципалом з оформлення та продажу Квитків на Заходи.

1.2. Ануляція — видалення Квитків із Замовлення з автоматичним переведенням їх у вільний продаж у Системі. Замовлення, не оплачене в Період дії броні, анулюється автоматично по закінченні Періоду дії броні (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на сайті).

1.3. Квиток — документ, сформований з використанням автоматизованої Системи Агента на бланку ТОВ «Еспорт Груп», що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходу Організатора, в тому числі Електронний квиток, та містить інформацію (реквізити Квитка) про найменування, дату, час, місце проведення, виділене Покупцеві місце на Заході (сектор, ряд і інше), вартість послуги відвідування Заходу та суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру. Квиток не є товаром.

1.4. Електронний квиток — документ, сформований з використанням автоматизованої Системи Агента на паперовому або електронному носії, що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходу, що містить штрих-код, номер замовлення, інформацію про найменування, дату, місце проведення Заходу, виділене Покупцеві місце на Заході (сектор, ряд та інше), вартість послуги відвідування Заходу та суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру. Доступність послуги формування Електронного квитка регламентується Організатором Заходу та/або Агентом і залежить від можливості використання в місці проведення Заходу автоматизованої системи контролю доступу на основі зчитування штрих-коду.

1.5. Бронь — сформоване Замовлення, що знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем.

1.6. Період дії броні — період часу з моменту оформлення Замовлення до моменту вчинення оплати Замовлення, встановлений Агентом в Системі для кожного Заходу окремо, протягом якого Квитки, включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами, крім Покупця цього Замовлення протягом всього Періоду дії броні.

1.7. Замовлення — один або кілька Квитків на один Захід, обраних Покупцем із Системи та об’єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером.

1.8. Захід — культурно-видовищний захід: спортивне змагання, театральна вистава, циркова вистава, концерт, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, , екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якої можливо тільки після пред’явлення спеціального документа — Квитка та/або Електронного квитка.

1.9. Організатор заходу — юридична особа або індивідуальний підприємець (суб’єкт господарювання), яка має право здійснювати організацію та проведення Заходу на підставі відповідних договорів.

1.10. Оферта — даний договір продажу квитків на культурно-видовищні заходи (Публічна оферта ТОВ «Еспорт Груп»), опублікований за електронною адресою: https://esport.in.ua/uk або доступний на вимогу покупця в точках продажу квитків.

1.11. Покупець — фізична або юридична особа, яка використовує послуги Агента з бронювання і оформлення Квитків на умовах дотримання цієї Оферти.

1.12. Одержувач квитка — фізична особа, уповноважена Покупцем отримати придбаний покупцем Квиток, а також та, що володіє правом провести обмін Електронного квитка на Квиток відповідно до умов цієї Оферти.

1.13. Принципал заходу — юридична особа або індивідуальний підприємець, який доручає Агенту взяти на себе зобов’язання з продажу Квитків Покупцям.

1.14. Сервісний збір — грошові кошти, що додатково стягуються з Покупця при реалізації Квитків за надавані Агентом послуги бронювання та оформлення квитків, нерозривно пов’язані з процедурою продажу квитків за допомогою Системи Агента. Розмір Сервісного збору для кожного Квитка становить певний відсоток від вартості Послуги, який зазначається на Квитку при оформленні. Сервісний збір встановлюється фінансовою установою – банком-еквайрингом (посередник, який допомагає Агенту здійснювати прийом платежів при оплаті Послуги платіжною карткою від Покупця), традиційно — 10% (десять відсотків).

1.15. Система — автоматизована інформаційна система ТОВ «Еспорт Груп» — програмний комплекс, призначений для бронювання Квитків, що складається з web-порталу esport.in.ua і внутрішньоофісної системи автоматизації бізнес-процесів, що задовольняє вимогам щодо захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування і збереження всіх операцій з Квитком (у тому числі Електронним квитком), а також забезпечує при заповненні бланка Квитка (у тому числі Електронного квитка) і випуску Квитка (у тому числі Електронного квитка) схоронність унікальних серії та номера квитка (у тому числі Електронного квитка).

1.16. Субагент — юридична особа або індивідуальний підприємець (суб’єкт господарювання), яка здійснює продаж Квитків Покупцям на підставі укладених з Агентом договорів з продажу квитків на різні заходи. Правила цієї Оферти для таких договорів мають силу, якщо інше не сказано в договорі між Агентом і Субагентом.

1.17. Точка продажу — каса і web-сайти в мережі Інтернет з продажу Квитків як Агента, так і Субагентів Агента.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Оферта регламентує умови і порядок продажу Квитків, а також права та обов’язки, що виникають у зв’язку з цим у Агента і Покупця.

2.2. Продаж Квитків Покупцеві, в тому числі Електронних квитків, проводиться виключно на умовах цієї Оферти і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах не допускається.

2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж Квитків, в тому числі Електронних квитків, не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, в тому числі в разі відмови Покупця на підставі незгоди Покупця з умовами цієї Оферти після акцепту її умов та оплати Квитка. Повернення коштів за придбані Покупцем Квитки можливе лише в порядку і на умовах, встановлених цією Офертою.

2.4. При придбанні Квитків у Агента юридичною особою оплата Квитків проводиться юридичною особою тільки за допомогою перерахування коштів на розрахунковий рахунок Агента на підставі рахунку, що виставляється Агентом.

2.5. Агент має право вносити зміни в справжню Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються своєчасно і знаходяться в загальному доступі в мережі Інтернет та в точках продажу. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

2.6. Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, що здійснюють оплату через інтернет-сайт esport.in.ua, так і в точках продажу, і не залежать від форми оплати.

2.7. Агент має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правил.

2.8. Ця Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг з бронювання, оформлення, продажу і доставки (останнє — за додаткову плату, що стягується понад суму Сервісного збору, зокрема, у разі, якщо не перешкоджають надання таких послуг встановлення обмежень, прийнятих органами державної влади для запобігання надзвичайної непереборної сили (форс-мажорних обставин) в місці проведення Заходу) Квитків на Заходи в порядку і на умовах, передбачених цією Офертою (далі по тексту — Послуги).

3.2. Агент не несе відповідальності за дії Принципала і/або Організатора заходу та/або третіх осіб з продажу Квитків, що діють від свого імені та/або від імені Принципала або Організатора заходу, так само як і за організацію й факт проведення Заходу.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297–VI від 01.06.2010 року (зі змінами та доповненнями), Покупець визнає і погоджується з наданням Агентові та/або Субагентові своїх персональних даних, а рівнозначно із цим і персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Агентом в процесі оформлення Квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім’я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (у разі надання послуг з доставки Квитків) та адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Агенту право на обробку його персональних даних у зв’язку з наданням Покупцю Послуг, обумовлених цією Офертою, в тому числі у цілях отримання Покупцем рекламних повідомлень про захід, квитки на які реалізуються Агентом. У зв’язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих персональних даних — безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно наданими ними і третіми особами при оформленні Квитка, і всі ці особи ознайомлені й згодні з Офертою.

4. ПРАВИЛА АКЦЕПТУ

4.1. Ця оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Покупцем і Агентом з купівлі-продажу Квитків. Прийняття Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного вчинення Покупцем дій, зазначених у п. 4.3. цієї Оферти (акцепт Оферти). Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно і рівносильно укладенню письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).

4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється шляхом послідовного вчинення таких дій:

а) звернення до Точки продажу та/або звернення до Інтернет-сайту Агента та/або Субагента, та/або дзвінок у Контактний центр Агента та/або Субагента;

б) вибір конкретного Заходу та категорії Квитка/ів з наявних на момент звернення Покупця;

в) ознайомлення з умовами цієї Оферти;

г) ознайомлення з віковими обмеженнями конкретних Заходів, а також надання контактного номера телефону, адреси електронної пошти, прізвища та імені Одержувача Електронного квитка, а за умови оформлення доставки Квитка/ов — адреси та часу доставки.

4.4. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.3 цієї Оферти, Покупець, в залежності від обраного способу придбання Квитка: Квитка або Електронного квитка, проводить оплату Замовлення у відповідності з обраним Покупцем способом придбання із відповідним такому способу придбання способом оплати в терміни, передбачені правилами оплати для конкретного Заходу.

4.5. Після вчинення оплати Замовлення Покупець або одержує Квиток самостійно в Точках продажів або шляхом оформлення його доставки (за окрему плату), або самостійно роздруковує Електронний квиток, або здійснює запис Електронного квитка в пам’ять технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.

4.5.1. При замовленні Квитка за допомогою Інтернет-сайту або Контактного центру Агента та/або Субагента Покупцеві повідомляється (або направляється sms-повідомлення на контактний номер телефону та/або електронну поштову адресу) ідентифікаційний номер Замовлення, який Покупець зобов’язаний повідомити (іноді разом зі своїми прізвищем та ім’ям, якщо подібне є) при отриманні квитка в Точці продажів або при отриманні Квитка при його доставці. При зверненні в Точку продажів отримання Квитка проводиться на місці або здійснюється його доставка за вказаною Покупцем адресою. Вартість доставки, порядок її здійснення, а також інша суттєва інформація, що відноситься до доставки Квитків, розміщена на Сайті Агента esport.in.ua і є невід’ємною частиною цієї Оферти.

4.5.2. Відповідно до положень пункту 4.5 цієї Оферти Покупець може отримати Електронний квиток за допомогою його відправки Агентом на вказану Покупцем адресу електронної пошти. Відправлення Електронного квитка здійснюється лише за умови виконання Покупцем зобов’язання по повній оплаті вартості Електронного квитка і Сервісного збору (у разі стягування Сервісного збору).

5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖУ

5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Агентом, інформація про які знаходиться на сайті Агента та/або Субагента, у Точках продажу та/або повідомляється в Контактному центрі Агента.

5.2. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи або в момент надходження грошових коштів до каси Точки продажу.

5.3. У разі оплати Замовлення банківською картою на web-сайті Агента та/або Субагента і Точках продажів Агента та/або Субагента Покупець зобов’язаний використовувати банківську карту, випущену на ім’я Покупця. Одночасно з цим касир в Точці продажу квитків має право вимагати надання Покупцем оригіналів документів, що засвідчують особу Покупця.

5.4. Електронний квиток може бути отриманий Покупцем тільки за умови формування Замовлення самостійно Покупцем безпосередньо на Інтернет-сайті Агента або Субагента та оплати замовлення тільки за допомогою банківської карти або іншим безготівковим способом, інформація про який наведена на Інтернет-сайті Агента.

5.5. Після оплати Замовлення згідно п. 5.2 цієї Оферти Замовлення вважається проданим і у Покупця виникає право відвідати Захід.

5.6. При несплаті або частковій оплаті замовлення протягом Періоду дії броні Замовлення вважається непроданим і анулюється.

6. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

6.1. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року №1023-ХІІ (зі змінами та доповненнями) та Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 07.07.1999 року, № 452, повернення коштів за Квитки (Електронні квитки) на Заходи проводиться Принципалом та/або Організатором тільки у випадках скасування (відміни) заходу або зміні складу артистів, часу або місця проведення Заходу. Принципал та/або Організатор повертає Покупцю лише номінальну вартість квитка, повернення Сервісного збору та вартості додаткових послуг Принципалом не проводиться, так само як не підлягає поверненню вартості доставки Квитків, якщо послуга доставки була додатково замовлена Покупцем. Агент не несе жодної відповідальності за своєчасність та повноту повернення Принципалом грошових коштів Покупцям.

6.2. У разі якщо Принципал та/або Організатор Заходу уповноважив Агента на здійснення повернення грошових коштів Покупцям, що придбали Квиток на відмінений захід, Покупець звертається з електронним повідомленням на електронну адресу: support@esport.in.ua та надає згоду на обробку персональних даних Покупця.

6.3. Порядок повернення грошових коштів Покупцю здійснюється згідно з п. 6.1. цієї Оферти та у наступному порядку:

6.3.1. Повернення грошових коштів Покупцю у разі оплати Замовлення (Квитків) готівковими коштами відбувається після надання повної інформації Покупцем на електронну адресу support@esport.in.ua . Повна інформація складається з: фото та/або скан-копії квитка (квитків), квитанції про успішну оплату, реєстраційного номеру облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ІПН) особи, банківських реквізитів отримувача, що звертається, а також копію документа, що засвідчує особу.

6.3.2. Повернення грошових коштів Покупцю в разі оплати Замовлення (Квитків) безготівковим способом (банківською картою) відбувається після надання повної інформації Покупцем на електронну адресу support@esport.in.ua . Повна інформація складається з: скан/фото-копія електронних квітків, квитанції про успішну оплату, реєстраційного номеру облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ІПН) особи, а також копію документа, що засвідчує особу.

6.4. Повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Оферти за придбані Покупцем Квитки здійснюється тільки за Квитки, придбані в Точках продажів або на Інтернет-сайті Агента, якщо дане місце повернення вказано в офіційному листі Принципала та/або Організатора Заходу згідно з п. 6.1. цієї Оферти.

6.5. Повернення грошових коштів здійснюється протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту звернення Покупця.

6.6. За поверненням коштів може звернутись тільки Покупець, дані якого вказані в Замовленні, грошові кошти повертаються Покупцеві тільки при обов’язковому фактичному поверненні Покупцем придбаного квитка.

6.7. У випадку неякісної онлайн – трансляції Заходу та висловлення інших претензій Покупця (глядача), Організатор онлайн Заходу повинен надати глядачу доступ до вже сформованого запису Заходу для перегляду, в інакшому випадку – повернути грошові кошти.

6.8. Агент не здійснює повернення грошових коштів за загублені, пошкоджені Квитки, а також Квитки з будь-якими виправленнями і прихованою будь-яким штучним способом інформацією.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Покупець має право:

7.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про ціну Квитків на Заходи та сервісних послугах інших офіційних квиткових операторів при ухваленні рішення про придбання Квитків у Агента.

7.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявних категоріях Квитків та іншу інформації щодо Заходів, якою володіє Агент в рамках своїх повноважень, з використанням мережі Інтернет, дзвінка до Контактного центру Агента та іншими способами, зазначеними на Інтернет-сайті Агента. При цьому Агент має право без пояснення причин відмовити Покупцеві в бронюванні та/або продажі Квитків.

7.1.3. Обирати спосіб оплати Квитка із запропонованих Агентом на сайті та/або Точках продажів Агента. При цьому Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

7.1.4. Направляти відгуки про роботу Агента за контактами, вказаними на сайті.

7.1.5. За своїм вибором придбати Квиток або Електронний квиток на Захід, якщо можливість придбання Електронного квитка на такий Захід допускається Принципалом і/або Організатором Заходу і зазначена Агентом на Сайті Агента.

7.1.6. Покупець має право відмовитися від придбання Квитка у Агента до моменту вчинення оплати Замовлення відповідно до умов, що передбачені цією Офертою. Така відмова потягне за собою припинення перед Покупцем всіх обов’язків Агента.

7.2. Покупець зобов’язаний:

7.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами покупки Квитків та умовами цієї Оферти й прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Оферти.

7.2.2. При оформленні Замовлення необхідно надати вірну, точну і повну інформацію про себе. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Агенту. Покупець визнає, що не має жодних претензій до Агента за некоректно оформлене Покупцем з використанням Інтернет-сайту Агента Замовлення, так як сам не переконався в його коректності під час вчинення оформлення.

7.2.3. Оплатити у повному обсязі вартість оформленого Замовлення перед тим, як оформлювати наступне Замовлення.

7.2.4. У разі придбання Квитка за допомогою Інтернет-сайту Агента за умови оплати шляхом безготівкового перерахування грошових коштів за Замовлення без оформлення послуг з доставки, звернутися в Точки продажі Агента не пізніше дати проведення Заходу для отримання Квитка. В момент звернення щодо отримання Квитка повідомити ідентифікаційний номер Замовлення, а також пред’явити документ, що засвідчує особу Покупця або Одержувача Квитка. Пред’явлення документа необхідно для виключення можливих шахрайських операцій. У разі, якщо Покупець або Отримувач квитка не вчинив своєчасно обмін Електронного квитка на Квиток з причин, не залежних від Агента, Агент визнається тим, що належно виконав свої зобов’язання, передбачені цією Офертою. Покупець не має права пред’являти претензії Агенту у разі неотримання Квитка до дати проведення Заходу з причин, не залежних від Агента.

7.3. Агент має право:

7.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення/оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.

7.3.2. При відмові Покупця прийняти цю Оферту на викладених у ній умовах відмовити Покупцеві в продажі йому Квитка і наданні Послуг.

7.3.3. Анулювати Бронь та/або Замовлення Покупця, якщо Покупець має більше 2х (двох) неоплачених Броней та/або Замовлень протягом 1 (одного) календарного місяця.

7.3.4. Будь-коли виробляти модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи Агента, в тому числі Інтернет-сайту, призупиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу до сайту.

7.3.5. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.

7.3.6. Включати в вартість Замовлення і стягувати з Покупця Сервісний збір. Вартість доставки Квитків оплачується окремо.

7.3.7. Вимагати від Покупця повну оплату Квитка або Електронного квитка перед тим, як здійснити продаж Квитка.

7.3.8. Анулювати оформлене Замовлення, якщо воно не буде оплачене в Період дії броні. Анульоване Замовлення не може бути відновлено для повторної оплати, окрім як шляхом створення Покупцем нового Замовлення.

7.3.9. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Оферти відмовити йому в подальшому наданні послуг.

7.4. Агент зобов’язаний:

7.4.1. Надавати Покупцю:

• необхідну інформацію про конкретні заходи;

• необхідну інформацію про дати, місце і час повернення коштів за придбані Квитки в разі скасування/заміни/переносу Заходу. Підставою для надання такої інформації є офіційний лист Принципала і/або Організатора заходу;

• інструкції для оформлення/оплати/отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Агент публікує на сайті та надає до Точки продажу та кас Агента.

7.4.2. Не використовувати персональні дані Покупця для несанкціонованої розсилки матеріалів, що не відносяться до оформлення Замовлення.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умовами цієї Оферти.

8.2. Відповідальність Агента перед Покупцем обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Принципалом (і/або Організатором) і Покупцем з метою продажу Квитків.

8.3. Агент не несе відповідальності перед Покупцем за повернення грошових коштів за придбані Покупцем Квитки при скасуванні, заміні, перенесенні Заходу, а також при відмові Покупця від відвідування Заходу до його початку. Відповідальність за повернення грошових коштів Покупцю при скасуванні, заміні, перенесення Заходу, а також при відмові Покупця від відвідування Заходу до його початку несе Організатор Заходу.

8.4. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом послуг очікуванням Покупця та/або його суб’єктивній оцінці:

- невідповідність Заходу очікуванням Покупця,

- за склад артистів / акторів, які беруть участь у Заході,

- за неналежне виконання Організатором/Принципалом заходу своїх зобов'язань з надання достовірної та своєчасної інформації про видовищний захід,

- за належний і своєчасний публічний показ Заходу,

- за результати інтелектуальної діяльності та / або засоби індивідуалізації, інформаційні та / або рекламні матеріали (фотографії, малюнки і т.п. (твори), інші об'єкти авторського, суміжного, і / або патентного права), передані Агенту Організатором заходу з метою анонсування видовищного заходу Агентом і реалізації квитків на такі Заходи, які можуть порушувати авторські та / або суміжні і / або інтелектуальні права третіх осіб.

Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.

З моменту придбання Квитка Покупцем всі права і обов'язки по квитках виникають безпосередньо між Організатором заходу і Покупцем.

8.5. Покупець приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов’язані з його діями по допущенню помилок і неточностей у наданих ним своїх особистих даних.

8.6. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання і використання Послуг.

8.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), тобто надзвичайних і невідворотних обставин, що виникли проти волі і бажання Сторін і яким вони не могли запобігти, уникнути або передбачити. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні явища (землетруси, повені, пожежі і т.п.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, вибухи, страйки, стихійні безлади і протести, епідемії, в тому числі обмеження у зв’язку з ризиками COVID-19, та/або інших вірусів), дії та рішення державних органів влади, що включають рішення щодо протидії вірусу COVID-19 та/або іншим вірусам, заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю і т. п.), збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі Сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

8.8. Агент не несе відповідальності за працездатність і/або захищеність інформаційних каналів зв’язку, що використовуються Покупцем для звернення до Інтернет-сайту Агента, а також за збереження інформації, в тому числі Електронного квитка, отриманого Покупцем відповідно до умов цієї Оферти.

8.9. Всі претензії або позови, пов’язані з цією Офертою, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Агентом не будуть.

9. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ СТОСОВНО КВИТКІВ (ЕЛЕКТРОННИХ КВИТКІВ)

9.1. При придбанні Електронного квитка (Квитка) Покупець в будь-якому випадку зобов’язується повідомити свою дійсну адресу електронної пошти, телефон, а також вказати свої прізвище та ім’я Одержувача Квитка (в окремий випадках паспортні дані, якщо є такі вимоги згідно із Законами України та/або Принципала і/або Організатора). У разі ненадання такої інформації (дійсних адреси електронної пошти, телефону, прізвища та імені Покупця і Одержувача Квитка, паспортних даних), а так само у разі надання неправдивої або недійсною інформації, Агент вправі відмовити Покупцеві в придбанні Електронного квитка.

9.2. Покупець приймає і погоджується з тим, що він повною мірою несе відповідальність за повідомлення помилкової або недійсної електронної поштової адреси.

9.3. Електронний квиток відсилається Покупцеві на його електронну поштову адресу лише за умови дотримання Покупцем умов цієї Оферти про оплату вартості Електронного квитка і Сервісного збору (у разі, якщо Сервісний збір стягується).

9.4. Покупець зобов’язаний самостійно і за свій рахунок здійснити друк Електронного квитка. При здійсненні друку Електронного квитка Покупець повинен переконатися в належній якості друку Електронного квитка. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язку, встановленого цим пунктом, Покупець повною мірою несе відповідальність за подібні дії (бездіяльність). Агент не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у Покупця, у разі порушення умов цього пункту, у зв’язку з тим, що Агент не є стороною за договором надання послуг, пов’язаних з проведенням Заходу.

9.5. Покупець самостійно несе відповідальність за збереження та захист Електронного квитка від копіювання. У разі копіювання Електронного квитка онлайн доступ на Захід буде відкритий по тому квитку, який був пред’явлений першим.

9.6. Власник Електронного квитка (Квитка), чиї персональні дані зафіксовані в останніх (Покупець або Отримувач Квитка), за погодженням з Агентом має право звернутися до точки продажу Агента до початку проведення Заходу для отримання Квитка (замість Електронного квитка) на підставі документа, що посвідчує особу. У разі обміну Покупцем/Одержувачем квитка Електронного квитка на Квиток до дати або в день проведення Заходу, Покупець/Одержувач квитка втрачає право здійснити онлайн доступ на Захід за Електронним квитком. В такому випадку онлайн доступ на Захід буде здійснюватися лише за Квитком.

10. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

10.1. Суперечки, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з обов’язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Агенту в письмовому вигляді з додатком документів, які обґрунтовують пропоновані вимоги, в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини суперечки. Претензія, що надійшла, розглядається Агентом у термін не більше 10 (десяти) календарних днів.

10.2. При неможливості досягнення згоди, суперечки, що виникли, підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.3. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

11. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ІНШІ УМОВИ

11.1. Web - портал https://esport.in.ua/uk (далі – Сайт), а також загалом Система, призначенням яких є сприяння наданню послуг з бронювання, оформлення, продажу і доставки Квитків (Електронних квитків), Сертифікатів на квиток, які належать на праві власності Агенту - ТОВ «Еспорт Груп». Всі об’єкти права інтелектуальної власності, які містяться на Сайті, у Системі окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Агенту.

11.2. Політики конфіденційності в рамках даної Оферти є комплексом правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Агент з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб - споживачів, які є користувачами Сайту та/або Покупцями, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується споживачем – користувачем Сайту та/або Покупцями.

11.3. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є користувач Сайту та/або Покупець. Агент вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом.

11.4. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Агентом та Покупцем, користувач Сайту та/або Покупець, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт та Система, погоджуючись з цією Офертою, надає Агенту свої персональні дані, а також свою згоду на їх обробку. Метою обробки персональних даних є виконання умов цієї Оферти.

11.5. Перелік персональних даних, на обробку яких Покупець дає свою згоду:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата народження;

паспортні дані;

індивідуальний податковий номер.

11.6. Перелік дій з персональними даними, на вчинення яких Покупець дає згоду: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передача), знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Дані дії можуть здійснюватися наступними способами: в документальній, електронній, в усній формах.

11.7. З метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 (зі змінами та доповненнями) (надалі – Закон) Сторони мають право передавати отримані персональні дані, як в складі бази даних так і окремо, третім особам лише для виконання умов цієї Оферти та/або з дня надходження запиту від третьої особи (контролюючим органам), і що інша Сторона, у такому випадку, не буде претендувати та мати право на будь-яку винагороду та іншого виду компенсацію. Вказана згода, надана Стороною з урахуванням вимог ст. 7, ст.8 та ст.11 Закону та діє безстроково та без обмежень щодо території дії.

11.8. Агент звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності стосовно Персональних даних користувача Сайту/Покупця у випадку, якщо він сам самостійно публічно розголошує персональні дані.

11.9. Агент має право поширювати персональні дані користувача Сайту/Покупця у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних даних є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

11.10. Агент має право поширювати персональні дані користувача Сайту/Покупця з відповідного письмового дозволу користувача Сайту/Покупця.

11.11. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких користувач Сайту/Покупець надає доступ Агенту зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або його волевиявленням.

11.12. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких користувач Сайту/Покупець надав доступ Агенту підлягають видаленню або знищенню у разі:

припинення правовідносин між користувачем Сайту/Покупцем та Агентом;

видання відповідного припису Уповноваженого Верховної ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини;

набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.

12. ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ РЕКВІЗИТІВ ПЛАТІЖНИХ КАРТ ПОКУПЦІВ

12.1. При оплаті послуг на Сайті банківською карткою, обробка платежу (включаючи введення номеру платіжної картки, терміну її дії, CVV2/CVC2) відбувається на захищеній сторінці процесингової системи. Дані платіжної картки передаються провайдерам платіжних сервісів тільки у зашифрованому вигляді і не зберігаються на Сайті та/або у Системі.

12.2. Обробка конфіденційних даних (реквізитів картки, реєстраційних та інших дані) Покупця захищена, будь-яка третя особа не може отримати персональні і банківські дані Покупця через сервіс (Сайт, Систему) Агента.

12.3. При роботі з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa та Master Card – Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечну обробку реквізитів власника банківської картки - Покупця. Застосовувана технологія передачі даних гарантує безпеку проведення операцій з банківськими картками шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL) та інших методів.

12.4. При операції з використанням реквізитів платіжної картки для додаткової аутентифікації власника платіжної картки використовується протокол 3-D Secure. Якщо Банк-емітент платіжної картки Покупця підтримує вказану технологію після введення платіжних даних та згоди на здійснення операції, Покупець буде перенаправлений на сервер Банку-емітента для проведення додаткової ідентифікації.

12.5. Використання Агентом послуг Банків-еквайрів з прийому онлайн-оплат та здійснення зарахувань на платіжні картки здійснюється відповідно до правил Міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard та відповідно до принципів дотримання конфіденційності та безпеки здійснення операцій з використанням даних платіжних карток.

12.6. Агент використовує актуальні методи перевірки, шифрування та передачі даних за закритими каналами зв'язку.

13. СРОК ДІЇ ОФЕРТИ, ІНШІ УМОВИ

13.1. Справжня Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до справжньої Оферти.

13.2. Договір оферти вважається укладеним з моменту акцепту Оферти, шляхом проставляння відмітки в полі «Я згоден з Публічною офертою» або натискання кнопки «Перейти до оплати», та діє до моменту повного виконання Сторонами зобов'язань цього Договору.

14. АДРЕСА ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ БАНКУ АГЕНТА

14.1. Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9-Д
Поштова адреса для листування: Київ-01001, а/с В-220;
IBAN: UA803052990000026003006806413 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299
код ЄДРПОУ 39744304
ІПН 397443026516
Агент має статус платника податку на додану вартість.

 

Попереднє замовлення